รับสมัครด่วน


รับสมัคร ตำแหน่ง โฟร์แมนควบคุมงานเกษตร 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาออกแบบพืชสวน และ ภูมิทัศน์เกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการจัดสวนและดูแลงานภูมิทัศน์ในโครงการบ้านจัดสรรอย่างน้อย 2 ปี
- สามารถถอดแบบจัดสวนได้และประมาณราคาวัศดุพืชพรรณได้
- มีความรู้ความชำนาญด้านการดูแลรักษาสวนเป็นอย่างดี
- สามารถขับรถจักรยานยนต์,รถยนต์ และต้องมีใบอนุญาตขับขี่

สอบถามโทร 074-559050-52 

หรือ ส่งข้อมูลมาทาง E-mail : haadyainakarin@gmail.com
บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดสงขลากว่า 24 ปี อยู่ในเครือ บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน) กำลังขยายโครงการ ต้องการรับสมัครบุคลากรจำนวนมาก บริษัทฯ กำลังค้นหาผู้ที่มีศักยภาพ มีความกระตือรือร้นและริเริ่มสร้างสรรค์มาร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทุกก้าวของการเติบโตของเรา เป็นก้าวเดียวกับการเติบโตของคุณ "ข้อมูลของผู้สมัครทุกรายจะถือเป็นข้อมูลลับ" โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับ จะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ (ทุกตำแหน่งหากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)