1. โบชวสหนา

โครงการปาล์มสปริงส์.11 @ ชัยชนะสงคราม - สนามบิน

 

         บ้านเดี่ยว - บ้านแฝด บ้านคุณภาพประหยัดพลังงาน  ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่น ความคุ้มค่าที่ลงตัว ด้วยการออกแบบที่สมบูรณ์

เน้นประโยชน์ใช้สอยสุงสุดทุกฟังก์ชั่น ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ของทุกคนในครอบครัว เริ่มต้นที่ราคา 2.85 ล้านบาท

 

แบบบ้าน

ศภนช ใหม

 

img104

 

img148

 

img159

 

img171

 

img138

ศภทศน

 

 

แผนที่โครงการ

0001

ผังโครงการ

ปาลม 11บบอด

โปรโมชั่น

 

ok2 122x244cm 398x796

ความคืบหน้าของโครงการ

updateวันที่ 21 เมษายน 2560 

 

 1

2

 

3

สวนของโครงการ 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลการเดินทาง

0002