บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด

อาคารชุด อาเซี่ยน ซิตี้รีสอร์ท ชั้น 3 (C.3) ห้องชุดเลขที่ 1468/218
ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-559050-52, 074-559100
โทรสาร : 074-559355

เวลาเปิดทำการ : สำนักงานใหญ่
วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดเวลา 8.30 น. – 17.30 น

ชื่อ-สกุล: 
เบอร์โทรศัพท์: 
E-mail: 
หัวข้อ: 
รายละเอียด: 
Please enter the following nrqduviu Help us prevent SPAM!